náhrada nemajetkové újmy

Co je nemajetková újma a jak ji řešit?

Existují mnohem důležitější věci než majetek - zdraví a lidský život si bezpochyby také zaslouží právní ochranu. V životě mohou nastat situace, kdy v důsledku jednání jiné osoby dojde k více či méně závažným důsledkům na zdravotní stav, a to nejen po fyzické stránce. Z hlediska občanského zákoníku jde o tzv....