Co je nemajetková újma a jak ji řešit?

Existují mnohem důležitější věci než majetek - zdraví a lidský život si bezpochyby také zaslouží právní ochranu. V životě mohou nastat situace, kdy v důsledku jednání jiné osoby dojde k více či méně závažným důsledkům na zdravotní stav, a to nejen po fyzické stránce. Z hlediska občanského zákoníku jde o tzv. nemajetkovou újmu. Nemajetková újma je stav, kdy primárně nedojde k poškození majetku, ale na duševním či fyzickém zdraví. Může se jednat také o narušení důstojnosti a vážnosti formou pomluv a ponižováním, narušení soukromí, duševní útrapy a v neposlední řadě i o ublížení na zdraví. Jakkoliv se může zdát, že poškozený neutrpěl škody na majetku a „nevznikla škoda“, poškozenému přesto určitá újma vznikla. Nabízí se však otázka, jak vyměřit odpovídající hodnotu, když vyjádření některých útrap v penězích takřka není možné? Říká se, že „penězi si zdraví nekoupíš“, ale na druhou stranu může poškozený přijít o nemalou částku např. kvůli časově náročné léčbě a nemožnosti vlastního výdělku. Pak je jistě na místě odpovídající náhrada škody. Pokud navíc škůdce způsobil újmu úmyslně, poškozená osoba jen těžko nad situací mávne rukou. Vše se zkrátka nedá odčinit omluvou. Určování výše kompenzace není snadné. V praxi se zohledňuje množství faktorů, a to především způsob zavinění. Soudce bude případ posuzovat přísněji v případě, kdy škůdce újmu způsobil úmyslně. V případě nedbalostního jednání bude poněkud shovívavější. Výše peněžité náhrady jde logicky ruku v ruce s tím, nakolik újma ovlivnila život poškozeného. Pokud vás náhrada nemajetkové újmy zajímá, protože jste se stali obětí záměrného či nedbalostního jednání, které vás nějakým způsobem poškodilo, obraťte se na zkušeného advokáta. Poskytne vám potřebné informace vynasnaží se, aby se vám dostalo adekvátního zadostiučinění. Více se dozvíte na https://www.judrkazda.cz/.

Publikováno: 11. 11. 2018

Kategorie: Tipy

Autor: Romana Dohnalová

Tagy: náhrada nemajetkové újmy | nemajetková újma