Za jakých podmínek máte nárok na pracovní oděvy od zaměstnavatele?

Pokud vaše práce vyžaduje speciální pracovní oděv kvůli bezpečnosti, pravděpodobně se ptáte, zda ho musíte platit ze svého, nebo zda vám ho zaměstnavatel zajistí. V tomto článku si řekneme něco málo o tom, kdy máte nárok na pracovní oděvy od zaměstnavatele a kdy by měl být tento oděv poskytnut zdarma.

Pracovní oděv jako součást ochrany zaměstnance

Pracovní oděv je důležitou součástí osobních ochranných prostředků, které mají za cíl chránit zaměstnance před riziky spojenými s výkonem daného povolání. Tento oděv zahrnuje například i dezinfekční a mycí prostředky, které slouží k udržení pracovního prostředí v čistotě.

Není důležité, zda jste zaměstnáni na plný nebo zkrácený úvazek, nebo jestli máte pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout vám pracovní oděv vždy, pokud není možné rizika spojená s vaší prací eliminovat jiným způsobem.

Nárok na pracovní oděv od prvního dne zaměstnání

Nemusíte čekat až do uplynutí zkušební doby, abyste získali nárok na pracovní oděv. Ihned po nástupu do zaměstnání by vám měl být tento oděv poskytnut, protože vaše bezpečnost a ochrana jsou důležité bez ohledu na to, jak dlouho ve firmě setrváte.

Odmítnutí od zaměstnavatele

Někdy se stává, že zaměstnavatel odmítá zajistit pracovní oděv, i když by měl. V takovém případě máte několik možností, jak postupovat. První možností je slušně a respektujícím způsobem zaměstnavateli vysvětlit, že na pracovní oděv máte nárok a případně ho odkázat na právní směrnici o pracovním oděvu.

Pokud máte ve smlouvě s zaměstnavatelem uvedeno, že máte nárok na pracovní oděv, můžete ho upozornit na tento odstavec ve smlouvě a požadovat jeho dodržení.

Pokud všechny tyto kroky selžou a zaměstnavatel stále odmítá poskytnout vám pracovní oděv, můžete se obrátit na odbory, které vám mohou poskytnout právní pomoc a podporu v otázkách bezpečnosti práce

Vaše zdraví a bezpečí jsou prioritou, a proto je důležité, aby vám zaměstnavatel poskytl pracovní oděv, pokud ho vyžaduje vaše práce. Nenechte se odradit případnými odmítnutími ze strany zaměstnavatele a buďte informovaní o svých právech. Dbáme-li na svou bezpečnost, můžeme se s klidem soustředit na práci a těšit se na úspěšnou kariéru.

Publikováno: 28. 07. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Adéla Novotná