Jak při prodeji nemovitosti nenaletět?

Vlastnit nemovitost je všechno, jen ne legrace. Přestože o tom většina lidí sní a chtěla by se stát majiteli realit, v okamžiku, kdy k tomu dojde, pochopí, že je to především starost. Pakliže má člověk domů nebo bytů dokonce víc, není divu, když dá zbytný objekt k prodeji. Nejvíce se tak děje s domy po rodičích, se zděděnými byty nebo restituovaným majetkem. Když je nemovitost určená k prodeji, je v zájmu prodávajícího, aby na obchodě co nejvíce vydělal. Odhad tržní ceny nemovitosti napoví, jaká suma je adekvátní a jaká částka by už byla přemrštěná.

Proč v tom nebýt sami?

Svěřit se do péče realitní kanceláře navíc zaručí, že se prodávající nedostane do spárů pochybných překupníků nebo se z domu nestane ubytovna pro asociální typy. Realitní kancelář ví, jaké nástroje použít k tomu, aby zacílila na správnou skupinu. Samozřejmě existuje i způsob, jak navýšit cenu a maximalizovat tak zisk. Jedním ze zaručených způsobů, jak udělat nemovitost atraktivnější, je homestaging. Dokáže prezentovat váš majetek při prodeji v co nejlepším možném stavu. Homestaging je služba, která vám zásadním způsobem pomůže s přípravou nemovitosti a jejím optimálním uvedením na realitní trh tak, abyste ji prodali v co nejkratší době, za co nejvyšší cenu. Služba pomůže oslovit co nejširší škálu potencionálních kupců, řádně představí a zviditelní objekt na realitním trhu a zvýrazní její nejlepší vlastnosti.

Prodej bez překážek

V neposlední řadě je nutné zmínit, že dům lze prodat i s nájemníky. Prodej nemovitosti s nájemníky je legální a v funguje na bázi, že všechny práva a povinnosti, které jsou ve smlouvě o nájmu sjednané, přecházejí na nového vlastníka nemovitosti. Unicareal má i v této oblasti velké zkušenosti a může prodejci mnohé usnadnit. Unicareal s.r.o. Roubalova 455/4 Brno-střed-Stránice 602 00 Tel: 541 211 876 Email: info@unicareal.cz https://www.unicareal.cz/

Publikováno: 25. 05. 2020

Kategorie: Bydlení

Autor: Romana Dohnalová