Myslíte si, že máte nárok na odškodnění třeba za pracovní úraz? Víme, kdo vám pomůže

Máte pocit, že domoci se svých práv, odškodnění za ujmu na zdraví, je možné jen v USA? Omyl! Už dávno ne. Služba 1zdravotni.cz, za kterou stojí úspěšní právníci z KLB Legal, s.r.o., pomůže domoci se odškodnění z cizího zavinění i vám. Již od roku 2013 pomáhá První zdravotní poradenská s.r.o. a portál 1zdravotni.cz lidem, kteří utrpěli různé újmy na zdraví a náleží jim za to odškodnění. Pomáhá rovněž pozůstalým po obětech. Ve složité situaci tak snadno získáte nejen odbornou pomoc a informace, na co máte nárok, ale též právní zastoupení v celém procesu vymáhání odškodnění.

Kdy máme nárok na odškodnění?

Životních situací, kdy nám je způsobena újma na zdraví a máme nárok na odškodnění, je celá řada. Častým případem jsou dopravní nehody, u kterých nejsme viníky. Náleží nám i v případě pracovního úrazu. Poškození můžeme být též jako pacient, nebo k němu dojde v případě trestného činu. Odškodnění nemusí náležet pouze poškozenému, ale i pozůstalým v případě smrti poškozeného. Firma vám nabídne pomoc i v případě úrazů dětí a studentů – například na školním výletě či lyžařském výcviku. Právě na nich bývají úrazy s následky velice časté.

Odškodnění za pracovní úraz

Jedním z nejčastějších situací je pracovní úraz. Nemusíte pracovat v nebezpečném provozu, aby k němu mohlo dojít. Pracovní úraz si přivodíte uklouznutím na mokré podlaze na chodbě, při výkonu práce v automobilu i při mnoha dalších pracovních činnostech. Jako zaměstnanec máte nárok na odškodnění za pracovní úraz i za nemoc z povolaní. TIP: Odškodnění pracovní úraz – podívejte se na více informací. Každý zaměstnavatel má přitom povinnost uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu. Takže se neobávejte, že na odškodnění zaměstnavatel nemá, protože je obvykle následně hrazeno právě z tohoto pojištění. Nevzdávejte se proto nároku na své spravedlivé odškodnění.

Publikováno: 21. 03. 2020

Kategorie: Tipy

Autor: Romana Dohnalová