Co je to firemní identita a jak se podílí na příběhu vaší značky?

I když se firemní identita a identita značky často používají jako zaměnitelné pojmy, ve skutečnosti se od sebe značně odlišují. Samozřejmě branding je páteří každé společnosti, přičemž pro každého marketéra je nejdůležitější částí generování nových obchodů. Nicméně bez firemní identity by neexistovala identita značky. Firemní identita začíná interně, a tak každá firma by si měla položit otázky: „Kdo jsme? Kým chceme být?“ Jedná se o interní procesy, strategie a hodnoty, jež pomáhají utvářet firemní identitu. Kdo jsou však zaměstnanci? Jaké je vaše poslání? Kdo je vaše cílová skupina? Jak se to všechno prolíná? Identita značky je naproti tomu to, jak byste chtěli, aby vás vnímali vaši zákazníci, respektive potenciální klienti. Identita značky je spíše vnější a zaměřená na klientelu. Obojí je však stejně důležité, ovšem ve své podstatě odlišné. Identita je příčina, značka je důsledek a síla prvního ovlivňuje sílu druhého. Každá reklamní agentura vám potvrdí, že firemní identita je vaším vnitřním hlasem a identita značky tím, jak chcete, aby byl tento hlas slyšet.

Co je to firemní identita?

Jednoduše řečeno, je to plán vaší značky, tedy způsob, jakým chcete svou společnost prezentovat spotřebitelům, konkurenci i potenciálním zaměstnancům. Zdaleka přesahuje pouhé logo a brand. Zahrnuje totiž i věci, jako jsou firemní kultura, interní hodnoty a odvětví. Není to pouze grafický design, jak si spousta lidí myslí. Firemní identita je definovaná veškerou komunikací, designem a informacemi, jež značka vysílá do světa. Může mít podobu reklamy a marketingu, pracovních nabídek, recenzí a referencí zákazníků, zaměstnanců a jejich uniforem (pokud je to možné), prodejních aktivit, a dokonce i obalů nebo popisů produktů.

Jaký je účel?

Podobně jako identita značky vytváří firemní identita povědomí u nových i stávajících zákazníků. Vytvoření konzistence, autority a spolehlivosti prostřednictvím firemní identity je rozdílem mezi úspěšnou a neúspěšnou strategií.

Konzistence

Konzistence a soudržnost by měla být v popředí každé strategie značky. To znamená, že veškeré prodejní materiály, reklamní předměty, marketingové materiály, firemní komunikace a způsob, jakým týmy hovoří přímo se zákazníky, jsou sladěny se stejným hlasem a tónem.

Autorita

Silná firemní identita vypovídá o vaší autoritě a odbornosti v oboru. Silný pohled na vaši nabídku a jeho podpora designem a komunikací vás nepochybně odliší od konkurence. Jestliže se chcete na firemní identitu zaměřit, obraťte se na reklamní agenturu MARF, jež má letité zkušenosti.

Publikováno: 23. 12. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Romana Dohnalová