Darovací smlouva – jak ji napsat?

Pokud máte zkušenost s darováním nemovitosti, víte, jak je to náročné. Jde o složitý úřední úkon, jedná se o náročné smlouvy, musíte oběhnout úřady. Stačí něco opomenout a jste v problému. Což se u nemovitosti může hodně prodražit.

Jak správně darovat nemovitost?

K darování nemovitosti může dojít z mnoha důvodů. Někdo skutečně daruje daný dům z lásky k někomu druhému. Mnozí však k tomuto kroku přistupují, aby předešli komplikacím v dědictví. Jenže i když jde o váš majetek, nelze jen tak na někoho něco přepsat. Musí to být správně, aby skutečnost později nemohl napadnout nikdo třetí, i stát se může ozvat, když vše nezaplatíte, jak máte. Proto je ideální oslovit advokátní kancelář, která se na toto specializuje. Zejména u machinací s realitami je zapotřebí tomuto věnovat péči. Nepořizujete si něco malého. Zkušený advokát vám poradí, co vše zařídit a v případě potřeby leccos udělá za vás, ohlídá termíny. Připraví pro vás smlouvu. Jak má darovací smlouva vypadat? Samozřejmě musí být písemná, nacházet se zde musí nacionále (jména, adresy, rodná čísla nebo data narození dárce i obdarovaného), dále musí smlouva obsahovat podrobný popis předmětné nemovitosti (číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území), ideální jsou i snímky reality.

Specialista na převody nemovitostí – judrkazda.cz

Až se vše sepíše, dohodne, je důležitý vklad do katastru nemovitostí, protože vlastnické právo přechází na nového vlastníka. Je důležité, aby smlouvy a formuláře byly správně vyplněné, protože tento úřad má v kompetenci návrh vrátit, pokud zde budete mít překlep třeba jen v ulici. Vrácením se prodlouží doba, kdy bude nemovitost na vás zapsána a navíc budete muset znovu zaplatit povinný poplatek, což je dnes 2000 korun. Bohužel, nikdo se s vámi o tom pak bavit nemusí. Profesionál vám ovšem zajistí na míru kompletní servis. Oslovte proto JUDr. Petra Kazdu, na jeho nabídku se můžete podívat zde: judrkazda.cz.

Publikováno: 28. 10. 2022

Kategorie: Finance

Autor: Romana Dohnalová